For at deltage skal du:

Have et registreret golfhandicap på max 36 og have lyst til at bidrage med godt humør, værdsætte golfens etikette og følge reglerne under turneringsafvikling. 

Husk!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen