For at blive medlem skal du:

Have et registreret golfhandicap på max 36 og have lyst til at bidrage til et godt forretningsnetværk.

Husk!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen